Zdravotní způsobilost

Důležitá informace pro rodiče a všechny členy gymnastického klubu TJ Batesta Chodov, z.s.
 

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb.


Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce, účastnící se organizovaných soutěží.
Po vyplnění přihlášky do klubu vzniká povinnost podrobovat se zdravotním prohlídkám a bez platné zdravotní prohlídky se nemůže člen klubu zúčastňovat žádných závodů.

Prohlídky jsou vyžadovány od všech členů všech věkových kategoríí – tedy od přípravky až po veterány, bez platné zdravotní prohlídky (platí vždy rok,tedy jednu sezónu) nemůžete nastoupit k závodu.

Všichni závodící členové oddílu spadají do kategorie „výkonnostní sport“. Je potřeba nejprve absolvovat vstupní prohlídku a poté každý další rok pravidelnou prohlídku. Pokud máte vstupní prohlídku už z dřívějška (např. pro jiný sport), měla by nyní stačit pravidelná prohlídka, musíte jít ale ke stejnému lékaři, případně vstupní prohlídku donést k lékaři, kde chcete absolvovat pravidelnou prohlídku. Je možné, že tuto zdravotní způsobilost potvrdí obvodní lékař. V případě, že není ochoten zdr. způsobilost potvrdit, je potřeba vyšetření absolvovat u sportovního lékaře. 

Všechny nové děti přijaté do přípravky spadají do kategorie ,,organizovaný sport“ a je povinnost mít  taktéž toto potvrzení od lékaře.

STÁHNOUT FORMULÁŘ