top of page

90. léta

  • V padesátých letech vznikl v Chodově oddíl sportovní gymnastiky a až do osmdesátých let byl prý jeden z nejlepších v kraji. Vyhrával většinu závodů a cvičil podle závodního programu, který obsahuje výkonnostní úrovně. V roce 1989 byla ukončena činnost oddílu Sportovní gymnastika pod vedením RNDr. Pavly Kováříkové z osobních důvodů. Až do roku 1994 se gymnastika v Chodově objevovala pouze okrajově při hodinách tělesné výchovy nebo při trénincích oddílu Pohybových her. Samostatný oddíl sportovní gymnastiky se do Chodova vrátil až v roce 1994 jako oddíl pod III. Základní školou v Chodově (Husova ul.) pod vedením Petry Černé. Průměrný počet gymnastek byl kolem 20 děvčat.

  • Pod vedením Petry Černé se od roku 1995 až do roku 2001 jezdilo na různé závody pořádané v Karlovarském kraji. K roku 1997 byly členky oddílu tyto gymnastky Veronika Hlinková, Katka Váchová, Marcela Daňhelová, Míša Kovářová, Jana Kapounová, Eva Pšeničková, Michaela Furiaková, Iva Pitrová a Michaela Kovářová 

  • V roce 1998 byl oddíl zapsán pod tělovýchovnou jednotu Batesta (TJ Batesta) a dostal se do podvědomí lidí, díky účinkovaní na různých společenských akcích v Chodově. V tomto roce přibyla do oddílu Ivana Hažmuková, Monika Petrášová, Míša Bendová a další . V roce 2001 z osobních důvodů ukončila Petra Černá svou trenérskou činnost v oddíle a přesídlila do Karlových Varů.

  • V září nahradila Petru Černou krátkodobě Kateřina Rosprimová , která dříve cvičila pod vedením RNDr. Pavly Kováříkové a oddíl byl obnoven.

bottom of page