top of page
den_deti.jpg

A/ Všeobecná ustanovení
 

Datum konání:  v roce 2022 se závody nekonají

Časový program:

8,00 - 9.00 hod.    prezentace závodníků

                              organ. rozcvičení náboru a ml. žákyň

                              porada trenérů a rozhodčích

9.00 hod                zahájení závodů


Pořadatel:  oddíl TJ Batesta Chodov a DDM Bludiště Chodov

Místo konání: Chodov, Smetanova ul., tělocvična ZŠ Komenského ul.

 

  • možnost parkování v areálu u tělocvičny

  • mapa

  • pozor!! ulice je jednosměrná!!

 

Přihlášky:zasílejte na přiložených formulářích na email: sg.batestachodov@email.cz

Startovné: Kč 20,- za každého závodníka bude hrazeno při prezentaci          
Cestovné: na vlastní náklady

Rozhodčí: oddíly přivezou alespoň 1 rozhodčího, prosím o dodržení

Vstupné pro veřejnost:symbolických 10,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Věkové kategorie:
Nábor - (5 let a mladší)
Mladší žákyně I. - (6 - 8 let)
Mladší žákyně II. - (9 - 10 let)
Starší žákyně I. - (11 - 12 let)
Starší žákyně II. - (13 - 14 let)
Dorostenky - (15 - 17 let
Ženy - (18 let a starší)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Předpis: závodí se podle tohoto rozpisu a pravidel SG
              závodí se v každé kat. ve čtyřboji a společně na jednotlivém nářadí (všechny kat. dohromady)
Hudební doprovod: nepovinný pro nábor a ml. žákyně I. , na CD či USB flash
Sestavy: volné sestavy s povinnými prvky
Srážky: dle tohoto rozpisu a pravidel SG

SESTAVY

BONIFIKACE

bottom of page