GDPR - INFORMACE + SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost obecné nařízení EU č. 2016/679 (dále jen GDPR), které přináší sportovním klubům a TJ nové povinnosti.

  • Tento formulář je ze zákona povinnost uchovávat po dobu 10let od konce činnosti člena ve vašem oddílu.

  • Pro členství v oddílu je tento souhlas nezbytný a v případě nedání tohoto souhlasu nebude možné tohoto člena dále evidovat a tudíž nebude možné jeho členství v oddílu uznat.

  • Více informací se dozvíte na stránkách ČUS zde: https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju.html

Děkujeme za pochopení

Mgr. Michaela Mašková, hlavní trenérka oddílu

STÁHNOUT FORMULÁŘ